Możliwość oficjalnych sojuszy (Possibility of official alliances)

Szanowni redditerzy i gracze. Pisze do was z takim pomysłem, ktory można by było wprowadzić do samej gry World of Tanks. Bardzo dużo mówi się w temacie klanów oraz jak sami dobrze wiecie, bardzo dużo małych klanów oraz początkujących klanów ma problemy z wybiciem się w jakikolwiek sposób. zwracam sie do Was z zapytaniem, co sądzicie o pomyśle zwiazanym z możliwością oficjalnego tworzenia sojuszów? Każdy klan by mial możliwość stworzenia sojuszu z maksymalnie dwoma innymi klanami, dzięki czemu możnaby było wspólnie z sojusznikami tworzyć twierdze na różnych poziomach czołgów, a także natarcia, które są nieodłącznym elementem gier klanowych. Żeby mialo to jakis sens należałoby by przy tym dać kilka możliwości i ograniczeń jak np: podział po równo zasoby klanowe jesli w twierdzach i natarciach biorą udział osoby z sojuszu bądź jak napisałem wyżej, limit sojuszu maksymalnie do dwóch klanów procz swojego własnego. To by pomogło rozwinąć się zarówno stosunkowo młodym/nowym graczom jak i dało możliwość rozwoju dla klanów sojuszniczych. Rozważcie temat i dajcie znać w komentarzach, czy sam pomysł jest dobry. Pozdrawiam. KiraOtonawa

Dear redditers and gamers. I am writing to you with an idea that could be implemented in the World of Tanks game itself. There is a lot of talk about clans, and as you well know, a lot of small clans and beginner clans have trouble getting ahead in any way. I am asking you what do you think about the idea of officially creating alliances? Each clan would be able to form an alliance with up to two other clans, thanks to which it would be possible to create strongholds on different tank tiers together with allies, as well as the assaults that are an integral part of clan games. For it to make any sense, it would be necessary to give a few possibilities and limitations, such as: split clan resources equally if people from the alliance take part in fortresses and attacks, or as I wrote above, the alliance limit to a maximum of two clans apart from your own. This would help to develop both relatively young/new players and provide development opportunities for allied clans. Consider the topic and let me know in the comments if the idea itself is a good one. Regards. KiraOtonawa

submitted by /u/kiraotonawa
[link] [comments]

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *